Poplatky a služby


Registrace  uživatelů:

děti                                  zdarma
dospělí                            zdarma
důchodci                       zdarma
studenti                          zdarma
právnická osoba           zdarma

Upomínky:
1. upomínka                   10,- Kč
2. upomínka                   20,- Kč
3. upomínka                   40,- Kč

Výlohy spojené se ztrátou dokumentu :
cena knihy
výlohy za zpracování dokumentu

Meziknihovní výpújční služba :  
odeslání žádanky               10,- Kč
vyřízení MVS                        30,- Kč

Tiskové výstupy :  
kopie 1 strana                     3 Kč