Zřizovatel


Adresa:

Obec Velké Janovice,
Velké Janovice 47,
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

www.velkejanovice.cz

www.facebook.com/velkejanovice/